آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پوجوهری

مسابقه: طراحی وب سایت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

کیان مهدی دوست

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ودود فرزانه نژاد

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید پویا میرحسینی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقریان

مسابقه: جشن شکوفه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدی شیرانی نسب

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: ممتاز درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: رتبه اول مسابقات مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

برنا خدری

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

اميرطاها جمشيدي

1386/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آرمين مشكاتي

1382/03/04

دبستان پسرانه سما 3

سيداميرعلي سروستاني

1385/03/06

دبستان پسرانه سما 3

سينا اسماعيلي

1387/03/05

دبستان پسرانه سما 3

عادل بهزادي

1386/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد صدرا كريمي

1383/03/06

دبستان پسرانه سما 2

اميرارسلان احدي

1390/03/05

دبستان پسرانه سما 2

پارسا فلكي خوزاني

1386/03/06

دبستان پسرانه سما 3

مسيح برقيكار

1389/03/01

دبستان پسرانه سما 2

آرتين جمالي زاده

1388/03/02

دبستان پسرانه سما 2

سيدعلي شاه زيدي

1388/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرمحمد ميرزائي قلعه ميرزمان

1382/03/07

دبستان پسرانه سما 2

محمدرضا شفيع زاده

1389/03/08

دبستان پسرانه سما 3

اميرحسين طباطبائي

1386/03/01

دبستان پسرانه سما 3

آرتين جابري

1388/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سيدحميدرضا طباطبائي پزوه

1385/03/02

دبستان پسرانه سما 2

طاها ابراهيميان تودشكي

1387/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد نقش نيل چي

1384/03/01

دبستان پسرانه سما 2

علي فراتي

1387/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدمسيح سوهان زادگان

1384/03/04