آخرین اخبار مدارس


31 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

07 خرداددبستان پسرانه سما 3

07 خرداددبستان پسرانه سما 3

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

27 اردیبهشتآمادگی و دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سهیل زارعی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما 3

آرمان ابراهیمی

مسابقه: مسابقات نقاشی ناحیه 3 اصفهان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

خانم نسرین بهمن پور

مسابقه: مدیر برتر پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

خانم طیبه رحیمی پور

مسابقه: مسابقات خوشنویسی پرسش مهر رئیس جمهور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پاکروان

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 3

آریا جعفرزاده

مسابقه: مرحله نهایی طرح جابرابن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابوالفضل جلالی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

سورنا اخلاقی

مسابقه: مسابقات نقاشی ناحیه 3 اصفهان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهران کریمی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهربد کریمپور

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

امیرطاها جمشیدی

مسابقه: مسابقات نقاشی ناحیه 3 اصفهان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی نیری

مسابقه: تئاتر عروسکی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین نریمانی

هاوایی - نمونه سریع و کوچک هاورکلافت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کوروش کبیر چگونه بزرگ ترین حکومت جهان را پایه گذاری کرد؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

گروه اسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

نخستین زن دریا سالار جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کدام پادشاه در هفت ماهگی تاج گذاری کرد؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آرين صالحي نجف آبادي

1381/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي سروش نيا

1383/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رسول باقري قورتاني

1382/04/02

دبستان پسرانه سما 2

سيدعليرضا طباطبايي

1384/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سينا كاظمي

1382/04/08

آمادگی و دبستان دخترانه سما

حنانه چيت گر اصفهاني

1389/04/05

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آنيتا عجبي ناييني

1389/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرحسين عليمرادي

1382/04/08

دبستان پسرانه سما 3

اميرعلي بهرامي

1389/04/03

دبستان پسرانه سما 2

اميرحسين فروغي ابري

1389/04/07

دبستان پسرانه سما 3

عرشيا مرداني

1384/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سيدآرين جلوه زاده

1381/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سبحان كاظمي

1382/04/08

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نگار پيكانيان تل واژگاني

1389/04/03

دبستان پسرانه سما 2

بهراد زهتاب

1389/04/05

دبستان پسرانه سما 2

آريا طبيبيان

1384/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رضا رجبي

1382/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدمتين دادخواه تهراني

1381/04/02

دبستان پسرانه سما 3

فربد اجاقي

1385/04/02

دبستان پسرانه سما 3

مهدي كلباسي

1387/04/07