آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبستان پسرانه سما 3

25 اسفنددبستان پسرانه سما 3

25 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

23 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

22 اسفنددبستان پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 3

محمدرضا یزدخواستی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 3

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

مبین پوزش

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 2

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

خانم طیبه رحیمی پور

مسابقه: مسابقات خوشنویسی پرسش مهر رئیس جمهور

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

کیان شهبازی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 3

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد امین کاظمی

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد حسین مطاعی

مسابقه: بدمینتون دوبل

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیا ابن نصیر

مسابقه: جام دهه فجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا بهادری

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد پارسا حمزه ای

مسابقه: (مستند داستانی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: مسابقات مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

رامتین سنجابی

مسابقه: مسابقات کتاب خوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

احسان کریمی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 2

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

گروه اسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کدام پادشاه در هفت ماهگی تاج گذاری کرد؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین نریمانی

هاوایی - نمونه سریع و کوچک هاورکلافت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

نخستین زن دریا سالار جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کوروش کبیر چگونه بزرگ ترین حکومت جهان را پایه گذاری کرد؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

كيان شاه زيدي

1386/01/04

دبستان پسرانه سما 3

محمدپارسا سي مني جاواني

1384/01/07

دبستان پسرانه سما 2

آرمان دولت خواه

1388/01/04

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آوا روستايي

1389/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد يوسفيان

1383/01/02

دبستان پسرانه سما 3

كيان شهبازي

1384/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد حسين رجائي قورتاني

1383/01/03

دبستان پسرانه سما 2

امير صنعتي كوپائي

1386/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

علي ساعي

1381/01/02

دبستان پسرانه سما 3

محمدپوريا سي مني جاواني

1384/01/07

دبستان پسرانه سما 3

امين خسرويان چم پيري

1387/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سپهر يزداني

1383/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد عباسي

1383/01/03

آمادگی و دبستان دخترانه سما

النا يزدان پناه

1387/01/04

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نگين نادري راراني

1387/01/02

دبستان پسرانه سما 2

مهربد شاه

1390/01/07

دبستان پسرانه سما 3

امير متين مظاهري

1388/01/01

دبستان پسرانه سما 2

اميرپارسا هاشمي

1389/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امير حسين نصر اصفهاني

1381/01/07

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نازنين صداقت

1387/01/01