آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

29 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

02 بهمنآمادگی و دبستان دخترانه سما

02 بهمنآمادگی و دبستان دخترانه سما

01 بهمنآمادگی و دبستان دخترانه سما

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 3

آقای امید سالاروند

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

خانم بهاره خسرویان

مسابقه: پژوهشگر برتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

خانم نسرین بهمن پور

مسابقه: مدیر برتر پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیما ابن نصیر

مسابقه: مسابقات اسکیت قهرمانی کشور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

متين زارعي ارزناني

1382/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرسعيد آرين مهر

1381/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متين نريماني

1380/11/06

دبستان پسرانه سما 3

سيدپارسا معين الديني

1386/11/08

دبستان پسرانه سما 2

عرفان شجاعي

1388/11/05

دبستان پسرانه سما 2

ارميا فروتن

1387/11/07

دبستان پسرانه سما 3

رضا محمدي زهراني

1383/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدامين آقابابايي كچوئي

1380/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سهيل پهلواني خوابجاني

1381/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدامين آرين مهر

1381/11/03

دبستان پسرانه سما 2

ساميار هوشياري پور

1384/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمدرضا دادنجاني شهرضا

1381/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدمتين كريمي خوزاني

1381/11/08

دبستان پسرانه سما 3

سيد كسري كارآموز

1383/11/06