آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

رامتین سنجابی

مسابقه: مسابقات کتاب خوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

خانم نسرین بهمن پور

مسابقه: مدیر برتر پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر رضا ایرج

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

مهدی امیر ملکی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 3

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا صنیعی

مسابقه: 110متر با مانع

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد امین کاظمی

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مسیح دیو سالار

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

حسین ساسانی

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد عرفان شمس نیا

مسابقه: رشته موسیقی (آواز)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد رضا صرام

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

پارسا قربان زاده

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 3

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد نصوحیان

مسابقه: رشته موسیقی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین نریمانی

هاوایی - نمونه سریع و کوچک هاورکلافت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

طه هشيارسيچاني

1386/12/07

دبستان پسرانه سما 2

محمدرضا پورجليلي

1387/12/05

دبستان پسرانه سما 2

محمدجواد كلاه دوزان

1385/12/02

دبستان پسرانه سما 3

آروين عزيزي

1384/12/08

دبستان پسرانه سما 3

كيان طالبيان

1387/12/04

دبستان پسرانه سما 3

سيدمحمدرضا بكائي

1384/12/06

دبستان پسرانه سما 3

رادمان زين العابديني

1386/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

عرشيا جهانيان

1381/12/06

دبستان پسرانه سما 3

سيدطاها عطائي حسين آبادي

1385/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

امير حسين كريمي علويجه

1382/12/04

دبستان پسرانه سما 3

مجتبي كاظمي جوجيلي

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

علي شبانيان

1381/12/07

دبستان پسرانه سما 2

آرمين صفي خاني

1387/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

شايان شريفي

1381/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا داعي

1382/12/07

دبستان پسرانه سما 2

عرشيا قادري زفره

1387/12/01

آمادگی و دبستان دخترانه سما

فاطمه ملكوتي خواه

1387/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيدمحمدصادق عبدالهي

1380/12/05

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين مجيد

1385/12/03