آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

عادل بهزادی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: جشنواره زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدرضا مردانی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد امین نباتی

مسابقه: – عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

امیرعباس شریفی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

کیان مهدی دوست

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: ممتاز درسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقریان

مسابقه: جشن شکوفه ها

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

محمدفراز خواجوئي

1390/09/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

عرفان صادقي قهساره

1381/09/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متين انصاري

1382/09/30

دبستان پسرانه سما 3

امين جلالي ورنامخواستي

1386/09/25

آمادگی و دبستان دخترانه سما

كيانا منتظري شاتوري

1389/09/28

دبستان پسرانه سما 3

سيدمحمدآرمين موسوي قهفرخي

1390/09/26

دبستان پسرانه سما 3

ابوالفضل سعادت

1385/09/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

عرفان بهرامي پور اصفهاني

1382/09/28

دبستان پسرانه سما 3

مهرزاد كلاه دوزي

1384/09/23

دبستان پسرانه سما 2

آرش مشفقي

1390/09/29

دبستان پسرانه سما 3

صدرا حكيمي نجف آبادي

1388/09/25

دبستان پسرانه سما 3

محمد عرفان بزرگ زاد

1385/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

پارسا ابراهيمي قهرماني

1381/09/23

دبستان پسرانه سما 3

آرش تاجي زادگان

1388/09/24