آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: طراحی وب سایت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: وبلاگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پوجوهری

مسابقه: وبلاگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیما ابن نصیر

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ودود فرزانه نژاد

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

امیرعباس شریفی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پوجوهری

مسابقه: طراحی وب سایت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

محمدحسین یزدخواستی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

مهرداد سليماني فولادي

1388/01/03

دبستان پسرانه سما 2

محمدصدرا مرتضوي كوپائي

1387/01/03

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آوا روستايي

1389/01/01

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نازنين صداقت

1387/01/01

آمادگی و دبستان دخترانه سما

هستي قادري خوراسگاني

1391/01/02

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نگين نادري راراني

1387/01/02

دبستان پسرانه سما 2

امير صنعتي كوپائي

1386/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سپهر يزداني

1383/01/08

دبستان پسرانه سما 2

محمدمسيح آقابابائي كچوئي

1386/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد عباسي

1383/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متين يوسف وند

1383/01/07

دبستان پسرانه سما 2

اميرپارسا هاشمي

1389/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدرضا بهادري

1384/01/01

دبستان پسرانه سما 2

مهربد شاه

1390/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

يوحنا صراف

1384/01/07

دبستان پسرانه سما 2

آرمان دولت خواه

1388/01/04

دبستان پسرانه سما 3

كيان شاه زيدي

1386/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد يوسفيان

1383/01/02

دبستان پسرانه سما 3

محمدرضا يزدخواستي

1385/01/05

آمادگی و دبستان دخترانه سما

النا يزدان پناه

1387/01/04