آخرین اخبار مدارس


02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

04 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 3

04 اردیبهشتدبستان پسرانه سما 3

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

حسین ساسانی

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد رضا صرام

مسابقه: ازمون استعداد های درخشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیا ابن نصیر

مسابقه: جام دهه فجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید علی ناظری

مسابقه: پویا نمائی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر رضا ایرج

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

احسان کریمی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 2

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رضا امینی- محمد خداپرست

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

طاها بدیعی

مسابقه: جهانی ووشو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

خانم طیبه رحیمی پور

مسابقه: مسابقات خوشنویسی پرسش مهر رئیس جمهور

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

مبین پوزش

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 2

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

مهدی امیر ملکی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 3

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

نیا ابن نصیر

مسابقه: مسابقات اسکیت قهرمانی کشور

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

گروه اسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

نخستین زن دریا سالار جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کدام پادشاه در هفت ماهگی تاج گذاری کرد؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین نریمانی

هاوایی - نمونه سریع و کوچک هاورکلافت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کوروش کبیر چگونه بزرگ ترین حکومت جهان را پایه گذاری کرد؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

محمدسهيل خاني

1386/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آراد كريمي نورالدين وند

1381/02/02

دبستان پسرانه سما 3

پدرام فريدون پورموركاني

1387/02/03

دبستان پسرانه سما 3

اميرسام غلامي

1390/02/01

دبستان پسرانه سما 2

عماد قايلي

1384/02/03

دبستان پسرانه سما 3

سام آگوش

1385/02/01

دبستان پسرانه سما 3

پارسا جنتيان

1388/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدي شيراني نسب

1382/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

رامتين سالاري

1382/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدرضا آرمان پور

1383/02/02

دبستان پسرانه سما 3

پارسا زاغيان

1387/02/05

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا صفاتاج

1388/02/08

دبستان پسرانه سما 2

اميرسام قيصري خوراسگاني

1386/02/05

دبستان پسرانه سما 3

پارسا ماهوش محمدي

1387/02/01

دبستان پسرانه سما 3

حسام الدين نصري نصرآبادي

1389/02/02

دبستان پسرانه سما 3

سيدآريان ميرشفيعي

1388/02/08

دبستان پسرانه سما 2

سامان علي آقاجان

1388/02/01

دبستان پسرانه سما 3

اميربهامين غلامي

1388/02/03

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقريان سرارودي

1389/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

مهدي بهروزي

1382/02/05