آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

29 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

24 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

24 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین آقاخانی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما 2

آرش زارعی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رامین طغرلیان

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

محمدمهدی براتی

مسابقه: نین جوتسو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

حسین مهری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سبحان منصوری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رامین طغرلیان

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد صالح فصیحی

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین آقاخانی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما 2

سبحان صفری

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


آمادگی و دبستان دخترانه سما

پريناز شيخي خوراسگاني

1385/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سهيل پهلواني خوابجاني

1381/11/06

دبستان پسرانه سما 2

عرشيا عمادي

1386/11/07

آمادگی و دبستان دخترانه سما

بهارسادات چاي چي

1386/11/08

دبستان پسرانه سما 2

نويان عابدي مهياري

1390/11/05

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا شيشه گر

1389/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرعلي عامري زاده

1383/11/08

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نجمه هولي قهجاورستاني

1385/11/02

دبستان پسرانه سما 2

ارميا فروتن

1387/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

رضا محمدي

1383/11/03

دبستان پسرانه سما 3

طاها نقي زاده قهدريجاني

1386/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهيل قدرتي شاتوري

1383/11/06

دبستان پسرانه سما 3

محمدآئين آرمان شكوه

1387/11/04

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آوا نامجو

1385/11/01

دبستان پسرانه سما 2

علي عليزاده

1390/11/05