آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پارسا پاوایی

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر علی پروازه

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: رتبه اول مسابقات مرآت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

کیان مهدی دوست

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابوالفضل جلالی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهربد کریمپور

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پوجوهری

مسابقه: وبلاگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید پویا میرحسینی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پوجوهری

مسابقه: طراحی وب سایت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدي شيراني نسب

1382/02/05

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقريان سرارودي

1389/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدرضا آرمان پور

1383/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

مهدي بهروزي

1382/02/05

دبستان پسرانه سما 2

محمدسهيل خاني

1386/02/06

دبستان پسرانه سما 2

عليرضا صفاتاج

1388/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدسروش بي اندوه

1384/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

فربد ميرزاوندبروجني

1384/02/07

دبستان پسرانه سما 3

سام آگوش

1385/02/01

دبستان پسرانه سما 3

حسام الدين نصري نصرآبادي

1389/02/02

آمادگی و دبستان دخترانه سما

فاطمه طائبي

1388/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدنيما ترك زاده

1383/02/05

دبستان پسرانه سما 3

اميربهامين غلامي

1388/02/03

دبستان پسرانه سما 2

سامان علي آقاجان

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رضا ياري جوهران

1384/02/04

دبستان پسرانه سما 3

سيدآريان ميرشفيعي

1388/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

رامتين سالاري

1382/02/02

دبستان پسرانه سما 3

آرتين رضواني پور

1389/02/08

دبستان پسرانه سما 3

پارسا جنتيان

1388/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

متين مراوندي

1383/02/03