آخرین اخبار مدارس


11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

11 آذردبستان پسرانه سما 2

10 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

10 آذردبستان پسرانه سما 2

06 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 2

سبحان صفری

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

آرش زارعی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

محمدمهدی براتی

مسابقه: نین جوتسو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


آمادگی و دبستان دخترانه سما

الناز مودت فرد

1389/09/21

دبستان پسرانه سما 3

محمد هادي

1386/09/19

دبستان پسرانه سما 2

محمدهادي عرب خزائلي

1390/09/17

آمادگی و دبستان دخترانه سما

زينب شاه دلي خوراسگاني

1388/09/17

دبستان پسرانه سما 2

مهراد زهرائي

1388/09/22

آمادگی و دبستان دخترانه سما

مهديه نجف طرقي

1389/09/21

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آيناز آقاجاني فشاركي

1390/09/19

آمادگی و دبستان دخترانه سما

هستي كرباسيان ورنامخواستي

1389/09/22

آمادگی و دبستان دخترانه سما

كوثر توكلي

1390/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

ارشيا وطنخواه

1383/09/21