آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آمادگی و دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 2

سبحان صفری

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

آرش زارعی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

حسین مهری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سبحان منصوری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد صالح فصیحی

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 2

محمدمهدی براتی

مسابقه: نین جوتسو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین آقاخانی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رامین طغرلیان

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین آقاخانی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رامین طغرلیان

مسابقه: المپیاد استعداد های برتر کشور

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


آمادگی و دبستان دخترانه سما

ياسمين فروغي ابري

1389/12/27

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آنيتا زارعي زياري

1388/12/25

دبستان پسرانه سما 2

محمدطاها مهتري

1390/12/25

دبستان پسرانه سما 3

دانيال نصر

1386/12/28

دبستان پسرانه سما 3

آرمين قديري

1389/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

سميع مرتضوي نصيري

1383/12/27

دبستان پسرانه سما 2

اميرمهدي بريانيان اصفهاني

1385/12/24

دبستان پسرانه سما 3

محمدسام نصوحي

1390/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد رضا مرداني

1382/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نيما شياسي

1383/12/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آريوبرزن خدائي تهراني

1383/12/25

دبستان پسرانه سما 2

عرفان فروغي

1386/12/27

دبستان پسرانه سما 3

سورنا اخلاقي

1388/12/26

دبستان پسرانه سما 3

صدرا آدم زاده

1387/12/23

دبستان پسرانه سما 3

شهريار مختاري يزدي

1386/12/28

دبستان پسرانه سما 2

شايان علي بابائي

1387/12/28

دبستان پسرانه سما 3

محمد كريمي

1387/12/23