آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: رتبه اول مسابقات مرآت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

امیرعباس شریفی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

محمدحسین یزدخواستی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پارسا پاوایی

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدی شیرانی نسب

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: جشنواره زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهربد کریمپور

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی فکاری

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا حمدی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

دانيال مرداني

1390/03/29

دبستان پسرانه سما 2

پارسا سام زاده

1389/03/26

دبستان پسرانه سما 3

آرش عرفاني مقدم

1388/03/25

دبستان پسرانه سما 2

محمدهادي صافي اصفهاني

1388/03/24

دبستان پسرانه سما 3

سيداميرمحمد قاسم زاده اصفهاني

1385/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عرفان انتشاري نجف آبادي

1382/03/29

دبستان پسرانه سما 2

محمدطاها هراتي خراساني

1388/03/28

آمادگی و دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسي

1388/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

يوسف نيازي

1383/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

برنا خدري

1383/03/26

آمادگی و دبستان دخترانه سما

زينب گودرزي

1388/03/31

دبستان پسرانه سما 2

محمدطه الماسي جزي

1387/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

كيانوش نيلفروش همداني

1383/03/31

دبستان پسرانه سما 3

رادمان بي ريا

1388/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آرين مفيدپور

1384/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي افراسياب

1382/03/25

دبستان پسرانه سما 2

محمدجواد ملكوتي خواه

1385/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهيل سليمي قهفرخي

1382/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ماني صادقي

1382/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

يونس نيازي

1383/03/27