آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 3

عادل بهزادی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابوالفضل جلالی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

محمدجواد ملکوتی خواه

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

برنا خدری

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید پویا میرحسینی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمدرضا مردانی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیانوش نیل فروش

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

پوريا پورجليلي

1386/09/04

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين قاسمي بيستگاني

1387/09/01

آمادگی و دبستان دخترانه سما

كيانا خاني

1386/09/07

دبستان پسرانه سما 2

مسيح غلامي

1389/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد مهدي انصاري

1382/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

مهدي شفيع زاده

1383/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا نصوحي دهنوي

1382/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد متين آقابابايي كچويي

1382/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دانيال صادقي

1382/09/08

دبستان پسرانه سما 2

يزدان احمدي

1389/09/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

مهدي قائلي

1382/09/04

دبستان پسرانه سما 2

پويا آقامحمدحسين

1384/09/05

دبستان پسرانه سما 3

عليرضا كريمي زاده

1386/09/03

آمادگی و دبستان دخترانه سما

عسل قادري خوراسگاني

1388/09/02

دبستان پسرانه سما 3

اميرسام پورفلاح

1387/09/01

آمادگی و دبستان دخترانه سما

پريسا شيرواني

1388/09/04

آمادگی و دبستان دخترانه سما

مليكا سنمار

1385/09/04

دبستان پسرانه سما 2

شايان اطهري

1388/09/02