آخرین اخبار مدارس


26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

31 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

17 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

31 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

07 خرداددبستان پسرانه سما 3

07 خرداددبستان پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر رضا ایرج

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

محمدرضا فرزانفر

مسابقه: لیگ بین المللی پایا ریاضی و علوم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیا ابن نصیر

مسابقه: مسابقات اسکیت قهرمانی کشور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

مسابقه: نشریه الکترونیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

رضا امینی- محمد خداپرست

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

کامیار پهلوان صادق

مسابقه: مسابقات خط ناحیه 3 اصفهان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ماهان نصری

مسابقه: تئاتر عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

احسان کریمی

مسابقه: مسابقات شنای ناحیه 2

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعید رضا دخیل علیان

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا خامه

مسابقه: نمایش نامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

محمد پارسا حمزه ای

مسابقه: (مستند داستانی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

کیارش صالح

مسابقه: نشریه الکترونیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سینا نصیری

گروه اسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کدام پادشاه در هفت ماهگی تاج گذاری کرد؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

نخستین زن دریا سالار جهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

کوروش کبیر چگونه بزرگ ترین حکومت جهان را پایه گذاری کرد؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

متین نریمانی

هاوایی - نمونه سریع و کوچک هاورکلافت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 3

سيدمسيح بدري

1387/04/31

دبستان پسرانه سما 2

اميررضا مسايلي

1384/04/23

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد سرتاج

1386/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سينا نصيري

1382/04/26

دبستان پسرانه سما 3

پوريا محمدي جوزداني

1388/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد كريم شاه سنايي گنيزاني

1381/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرحسين بهمني

1382/04/31

دبستان پسرانه سما 3

اميرمحمد شمس آبادي

1387/04/26

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين ميرخلف زاده

1388/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اميرحسين ربيعي خوندابي

1381/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

علي نجارزادگان

1383/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

مهدي نجارزادگان

1383/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي پورجوهري

1382/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

داود نيساني حبيب آبادي

1383/04/30

دبستان پسرانه سما 2

پژمان اتحادي ابري

1387/04/25

دبستان پسرانه سما 3

اشكان امين الرعايايميني

1389/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميرصدرا جباري

1381/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نيما انوشا بروجني

1383/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

آرين شاوردي

1381/04/28

دبستان پسرانه سما 3

محمدحسين يزدخواستي

1388/04/30