آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبستان پسرانه سما 2

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

خودسنجی و همسال سنجی

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

فرهنگ نامه بدن انسان

استیو پارکر

بدن انسان(زیست)

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 3

پژوهش در کلاس درس و مدرسه

علی رووف

پژوهش در مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهربد کریمپور

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابوالفضل جلالی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی فکاری

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ودود فرزانه نژاد

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقریان

مسابقه: جشن شکوفه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ودود فرزانه نژاد

مسابقه: جشنواره زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر علی پروازه

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

برنا خدری

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علیرضا محمدی

مسابقه: رتبه برتر مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سهیل سلیمی

مسابقه: عضو گروه سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

نیما ابن نصیر

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

عليرضا نجف طرقي

1386/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

امين فرهمند

1381/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

حامد ربيعي

1383/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سروش تقيان

1382/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امير صدرا موحديان عطار

1382/11/23

دبستان پسرانه سما 2

كيان فرهاديه

1390/11/26

آمادگی و دبستان دخترانه سما

مبينا يخچالي

1389/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي صالحي مفردجونقاني

1381/11/30

آمادگی و دبستان دخترانه سما

درسا چرم دوز

1386/11/26

دبستان پسرانه سما 3

آرمان ابراهيمي

1384/11/26

دبستان پسرانه سما 2

اميد اخوان صميمي

1385/11/29

آمادگی و دبستان دخترانه سما

آنيتا مختاري

1388/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي تدين فر

1382/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

اميرحسين نوروزي اصفهاني

1383/11/29