آخرین اخبار مدارس


14 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

03 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

01 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 2

قیام امام حسین

سید جعفر شهیدی

علل بوجودآمدن عاشورا

دبستان پسرانه سما 2

خدمات متقابل ایران و اسلام

شهید مطهری

ورود اسلام به ایران

دبستان پسرانه سما 2

نقش آزادی در تربیت کودکان

سید محمد حسینی بهشتی

مسائل تربیتی

دبستان پسرانه سما 3

قیام امام حسین

دکتر سید جعفر شهیدی

نهضت عاشورا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تاريخ معاصر ايران

دکتر على اکبر ولايتى

تاريخ معاصر ايران

دبستان پسرانه سما 3

بهبود یادگیری با آزمون های مداد -کاغذی

بهمن قره داغی

آموختن و ارزشیابی

دبستان پسرانه سما 3

آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی کیفی-توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما 2

انسان 250 ساله

مقام معظم رهبری

مذهبی تاریخی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت پوشه کار

بهمن قره داغی

یادگیری و ارزشیابی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

اعتیاد به اینتر نت و فضای مجازی

دکتر طه هاشمی-دکتر کامران گنجی

اخلاقی اجتماعیی

دبستان پسرانه سما 3

مدیریت بازخورد

بهمن قره داغی

معلم و رابطه باشاگرد

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آیین نامه اجرایی مدارس

دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرو

آیین نامه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امیر علی پروازه

مسابقه: عضو گروه تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پارسا پاوایی

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری

مسابقه: ممتاز درسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

محمدحسین یزدخواستی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 3

عرشیا امینی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی صالحی مفرد

مسابقه: جشنواره زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 3

کیان مهدی دوست

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهربد کریمپور

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

طاها باقریان

مسابقه: جشن شکوفه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید سعیدرضا دخیل علیان

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مانی تیمور نیا

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سید پویا میرحسینی

مسابقه: رتبه اول مسابقات علمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزوه فارسی اسم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علی پورجوهری سینا نصیری

جزو فارسی مشتق مرکب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

عرشيا بشيري

1387/05/29

دبستان پسرانه سما 3

بامداد شمس

1387/05/24

دبستان پسرانه سما 2

محمدرضا صالحي

1389/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمداسماعيل توكلي اژيه

1384/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پرهام دادخواه

1384/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

محمد عباسي مجيدي

1383/05/25

آمادگی و دبستان دخترانه سما

پريا اتحادي ابري

1389/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي اسماعيلي

1383/05/26

دبستان پسرانه سما 2

اميرعلي قپانچي

1386/05/24

دبستان پسرانه سما 3

پارسا فتاحي واناني

1386/05/24

دبستان پسرانه سما 3

محمد زارعي

1387/05/29

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد قپانچي

1386/05/24

دبستان پسرانه سما 2

دانيال ربيعي

1388/05/27

دبستان پسرانه سما 2

ايليا لطيفي

1389/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عرشيا يزدي

1382/05/27

دبستان پسرانه سما 3

پرهام جمشيديان

1388/05/25

آمادگی و دبستان دخترانه سما

پانيذ اخوان

1391/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

آرمان برهاني شيداني

1382/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 2

امير شايان سلماني

1383/05/23

دبستان پسرانه سما 2

پوريا دانشمندخوراسگاني

1387/05/23